Overige Werkzaamheden:

Directie- en schaftkeet: 

Wij hebben tevens enkele keten tot onze beschikking, zoals: Directiekeet, materialenkeet en schaftkeet.

  

Container transport:

Met de containerwagens kunnen we diverse soorten en maten containers vervoeren zoals: open en gesloten containers, vloeistofdichte containers, slibcontainers, puincontainers en zeecontainers. Deze verschillende soorten containers hebben we alle tot onze beschikking en daardoor is het mogelijk om de volgende materialen te vervoeren;

 • vaste stalmest en gedroogde kippenmest;
 • compost;
 • agrarische producten.

   

 

Overig:

Tevens hebben we vele machines en werktuigen voor achter (of voor) de tractor zoals:

 • Armklepelmaaier;
 • Schotelmaaier;
 • 4 schaar wentelploeg;
 • Drainage;
 • Rioleringsreiniger;
 • Grondfrees;
 • Waterpomp;
 • Veegmachine;
 • Zeefmachine;
 • Stobbenfrees;
 • Houtversnipperaar.