Wat doen wij:

Wij doen o.a. grondwerk in onderaanneming van onze hoofdaannemers, zoals:

  • cunet uitgraven en grond vervoeren;
  • watergangen graven;
  • zand leveren en verwerken;
  • menggranulaat aanbrengen en verdichten;
  • afwerken en inzaaien van bermen.

Daarnaast nemen we ook de volgende werkzaamheden aan:

  • Het uitgraven van bouwputten;
  • Het uitgraven van stallen, mestopslagen en bassins.

Dit kan uitgevoerd worden met of zonder toepassing van Gps op de graafmachines. De bijbehorende tekeningen kunnen we omzetten van 2D naar 3D.