Mestdistributie:

Naast het Grondverzet en Loonwerk hebben we ook nog de afdeling Mestdistributie.


Mestdistributie en mesttransport:

Mestoplegger, type Vma D-Tec:
Mestoplegger, type Hobur:
Mestoplegger, type Vma D-Tec
: (april 2017)
3 assige veenhuis tankwagen met New Holland, type T8040:

Voor transport over langere afstand kunnen we 3-assige tankwagens inzetten, die elk een tankinhoud hebben van 36 m3 en uitgerust zijn met AGR-GPS en geijkt weegsysteem. Ook bemonsteringsapparatuur is aanwezig op de tankwagens waarmee monsters van de mest genomen kunnen worden, zodat men exact kan zien hoeveel fosfaat en stikstof in de vracht aanwezig is.
Voor transport over een korte afstand kunnen we een 3 assige veenhuis tankwagen met een New Holland, type T8040, inzetten die een tankinhoud heeft van 28 m3. Deze is ook voorzien van een geijkt weegsysteem.