Bemesting:

Sleepslangbemesting, type Baars:

Deze vorm van bemesten is de meest bodemvriendelijke manier met de laagste bodemdruk. Door het lage eigen gewicht en het grote contactoppervlak wordt onder nattere omstandigheden optimaal werk verricht. Deze sleepslangbemester heeft een werkbreedte van 12 meter en standaard voorzien van een hefmast, een zwenkpijp om de sleepslang aan te koppelen en elektrische bediening. 
De tractoren staan op 1,00 meter brede lagedruk banden en zijn tevens uitgerust met GPS systemen. 
Door middel van de doorstroommeter op de bemester en de elektronische watermeter weten we hoeveel mest en hoeveel water we verpompen. Daardoor weten we precies het aantal kuuns mest per hectare.

Zelfrijdende bouwlandinjecteur, type Vervaet Hydro Trike:

Een machine met een lage bodemdruk en zeer hoge capaciteit d.m.v. een grote voorband (66/43x25) en 2 grotere achterbanden (73/44x32). Het drukwisselsysteem wordt bijna altijd toegepast; De banden kunnen in 3 minuten worden volgepompt. Het driewielerprincipe (één wiel per spoor) blijkt de beste oplossing te zijn voor gras- c.q. bouwlandinjectie. De snijinrichting staat aan de perskant van het systeem, zodat de delen onder druk gesneden worden door een uitgebreid beproefde cycloon snijinrichting. Door de centrifigale werking blijven zware delen als stenen of staal buiten het mes. Op de kopakker wordt de snijder automatisch "schoongespoeld", zodat verstoppingen uitgesloten zijn.
 

Zelfrijdende bouwlandinjecteur, type Terre Gator 2104:

Door de goede gewichtsverdeling en het grote contactoppervlak van de banden, wordt de bodem minimaal beschadigd. Deze vierwieler is voorzien van een drukwisselsysteem.