Nieuwe Kadijk te Breda:

Onze werkzaamheden zijn:
- Het uitgraven van de tunnelbak;
- Het uitgraven tussen de aanwezige heipalen met behulp van GPS;
- Aanbrengen en verdichten van menggranulaat (40.000 ton);
- Grondverzet (100.000 m3).