Overige Werkzaamheden:

Gladheidbestrijding:

Wij zijn tevens gespecialiseerd in gladheidbestrijding voor de overheid. In de winter staan we klaar met het benodigde materieel en met goed gemotiveerde medewerkers, vaak bij nacht en ontij en slechte werkzaamheden. 
Geen probleem, als geen ander weten wij dat dit een logisch gevolg is van dienstverlening waarin de klant centraal staat.

Directie- en schaftkeet: 

Wij hebben tevens enkele keten tot onze beschikking, zoals: Directiekeet, materialenkeet en schaftkeet.

  

Container transport:

Met de containerwagens kunnen we diverse soorten en maten containers vervoeren zoals: open en gesloten containers, vloeistofdichte containers, slibcontainers, puincontainers en zeecontainers. Deze verschillende soorten containers hebben we alle tot onze beschikking en daardoor is het mogelijk om de volgende materialen te vervoeren;

 • vaste stalmest en gedroogde kippenmest;
 • compost;
 • agrarische producten.

   

 

Overig:

Tevens hebben we vele machines en werktuigen voor achter (of voor) de tractor zoals:

 • Armklepelmaaier;
 • Schotelmaaier;
 • 4 schaar wentelploeg;
 • Drainage;
 • Rioleringsreiniger;
 • Grondfrees;
 • Waterpomp;
 • Veegmachine;
 • Zeefmachine;
 • Stobbenfrees;
 • Houtversnipperaar.